آیا یهود و نصارا تا روز قیامت خواهند بود؟

پرسش : طبق آیه 55 سوره آل عمران , یهود و نصارى تا دامنه قیامت در جهان خواهند بود وهمواره این دو مذهب به زندگى خود ادامه خواهند داد با اینکه در اخبار و روایات مربوط به ظهور حضرت مهدى (عج ) مى خوانیم که او همه ادیان را زیر نفوذ خوددرمى آورد ؟
پاسخ : در روایـات مـربـوط به ظهور حضرت مهدى (عج ) آمده که هیچ خانه اى در شهر و بیابان نمى ماند مـگـر ایـنـکه توحید در آن نفوذ مى کند , یعنى اسلام به صورت یک آیین رسمى همه جهان را فرا خواهد گرفت و حکومت به صورت یک حکومت اسلامى درمى آید , و غیر ازقوانین اسلام چیزى بر جـهـان حـکومت نخواهد داشت و یا هیچ مانعى ندارد که اقلیتى ازیهود و نصارى در پناه حکومت حـضـرت مهدى با شرایط اهل ذمه وجود داشته باشد زیراحضرت مهدى مردم را به اجبار به اسلام نمى کشاند , و توسل او به قدرت و نیروى نظامى براى بسط عدالت و برانداختن حکومت هاى ظلم و قرار دادن جهان در زیر پرچم عدالت اسلام است نه براى اجبار به پذیرفتن این آیین , وگرنه آزادى و اختیارمفهومى نخواهد داشت .

دکمه بازگشت به بالا