چرا اسلام آوردن بردگان در اسلام موجب آزادی آنها نمی شود؟

پرسش : چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادى آنان نداسته است ؟
پاسخ : زیرا اولا این کار سبب مى شد که بسیارى از کفار تظاهر به اسلام کنند , و در واقع اسلام نیاورند , و پس از آزادى دوباره به توطئه و ستیز علیه نظام اسلام بپردازند . ثانیا , در حال بردگى بهتر مى شد به آنان آموزش اسلامى داد و آنان راتربیت کرد و نباید فراموش نمود که هدف اسلام اساسا هدایت و انسان سازى است . ثـالـثـا ; در کـدام کشور و کدام حکومت وقتى جنگى درمى گیرد و یک طرف پیروز مى شود ,به محض تسلیم طرف مقابل , طرف پیروز آنان را رها مى کند . به بیان دیگر عقلاءچنین روشى را امضا نمى کند .

دکمه بازگشت به بالا