چرا اسلام از پیروان ادیان دیگر مالیات و جزیه دریافت میکرد؟

پرسش : اسلام مى گوید : پیروان هر دین و آیینى حق حیات دارند و بطور آزاد مى تواند خود رامعرفى کند پس چرا از پیروان دیگر مالیات و جزیه دریافت مى کند ؟
پاسخ : اسلام به پیروان مذاهب دیگر همانند مسلمانها آزادى مى دهد و اگر مالیات مختصرى به نام جزیه از آنان دریافت مى شد به خاطر تامین امنیت و هزینه نیروهاى حافظ امنیت بود زیرا که جان و مال و ناموس آنها در برابر پناه اسلام محفوظ بود و حتى مراسم عبادى خویش را آزادانه انجام مى دادند در تواریخ نقل شده : جمعى از مسیحیان که براى گزارشها و تحقیقاتى خدمت پیامبر (ص ) رسیده بودند مراسم نیایش مذهبى خود راآزادانه در مسجد پیامبر در مدینه انجام دادند .

دکمه بازگشت به بالا