اگر انسان اختیار دارد چرا در قرآن سعادت انسان به خدا نسبت داده شده؟

پرسش : از نظر قانون آفرینش و حکم عقل و دعوت انبیاء , هر کسى در کسب سعادت و خوشبختى و عزت و ذلـت و تلاش و کوشش براى کسب روزى خویش مختار و آزاد است پس چگونه درقرآن همه اینها به خداوند نسبت داده شده ؟
پاسخ : سـرچشمه اصلى عالم آفرینش و تمام مواهب و قدرتهایى که افراد دارند , خداست ,اوست که همه امـکانات را براى تحصیل عزت و خوشبختى در اختیار بندگان , قرار داده و اوست که قوانینى در این عالم وضع کرده که اگر پشت پا به آن بزنند , نتیجه آن ذلت است و به همین دلیل همه اینها را مى توان به او نسبت داد ولى این نسبت هرگزمنافات با آزادى اراده بشر ندارد , زیرا انسان است که از این قوانین و مواهب ,از این قدرتها و نیروها , حسن استفاده , یا سوءاستفاده مى کند .

دکمه بازگشت به بالا