حکم وام های خانگی

باسلام اگر مثلا پنج خانم هرکدام ماهی صدتومن روی هم بگذارند که پانصد میشود اگرنام پنج نفررانوشته وقرعه بیندازند هر ماه برای یکی درضمن کسی که مسولیت جمع کردن پول است بارضایت طرفین اولین بار برمیدارد ایا این کاردرست است
مرجع  اقای وحیدی خراسانی

پاسخ:
سلام علیکم، اگر بدون هیچ شرطی جهت گرفتن وام وبدون کم وزیاد. به همه اعضا یکسان پرداخت شود اشکالی ندارد. اگر مسئول شرط کند که اولین وام را بردارد جایز نیست. اما اگر اعضا همه با رضایت هم اولین  وام را بدون قرعه به مسئول بدهند اشکالی ندارد

دکمه بازگشت به بالا