اگر بعد از خوردن سحری متوجه شویم که اذان گفته شده

اگر فردی روزه قضا گرفته باشد و بعد از خوردن متوجه شده است که اذان شده است آیا روزه اش باطل است؟
مقلد:  آیت الله خامنه ای

پرسش:
کسی که سحر بدون تحقیق ازوقت چیزی خورده (بعد مشخص شود بعد از اذان خورده) روزه باطل است.

?عروه الوثقی، ج2،کتاب الصوم، فصل فی الوجوب قضا دون الکفاره –

دکمه بازگشت به بالا