آیا میتوان ثواب ختم قرآن را به شخص زنده هدیه کرد؟

آیا میتوان ثواب قرائت قرآن را به شخص زنده هدیه کنیم ؟
با تشکر
مقلد: امام خامنه ای

طبق نظر همه مراجع می تواان کارهای مستحبی را انجام داد و ثواب آن را به فرد مرده یا زنده هدیه کرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیح المسائل 16 مرجع مسأله 1534

دکمه بازگشت به بالا