آیا در انتخابات خالی و سفید انداختن برگ رای اشکال دارد؟

اگر برای انتخابات کسی را اصلح نمی شناسیم…ایا خالی انداختن برگ رای اشکال دارد و این باعث تضعیف نظام می شود؟؟
?مقلد: آیت الله خامنه ای

در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.

دکمه بازگشت به بالا