وضع کتاب های پیامبران گذشته

پرسش : وضع کتابهاى انبیاء پیشین را شرح دهید ؟
پاسخ : کـتـابـهـاى مزبور , یا بمرور زمان بکلى محو شده و از میان رفت یا دستخوش تحریفهاى لفظى و معنوى قرار گرفت در نتیجه آیینها و شریعتهاى آسمانى بصورت مسخ شده اى ,درآمد .

دکمه بازگشت به بالا