شهاب پیش از اسلام

پرسش : شـهب پیش از اسلام بود با آنکه از آیه قرآن معلوم مى شود که در عهد پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلم تازه ظهور کرد براى راندن شیاطین و ابطال کهانت ؟
پاسخ : تیر شهاب پیش از اسلام نیز بود اما مقارن ظهور اسلام بسیار شد چنانکه آسمان پر ازشهاب گشت و در قـرآن ( سـوره الـجـن آیـه 8 ) فـرمـود : مـلـئت حرسا شدیدا و شهبا وهر وقت آسمان را مـى نـگـریستند از جوانب آن ستاره مى دوید و این را در عربى تناثر النجوم و در فارسى ستاره باران گویند , و بسیار نادر اتفاق میافتد . یـکـبـار در سال 329 هجرى شد که در آن سال شیخ کلینى و على بن بابویه درگذشتند و غیبت کبرى شد ; و نزدیک 60 سال پیش هم ستاره باران شد که پیر مردان براى ما نقل کردند . بـهر حال کثرت شهب همیشگى نیست و در عهد پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلم تازگى داشت چون اهل آن زمان نظیر آنرا بخاطر نداشتند .

دکمه بازگشت به بالا