شرایع الهی از نظر قرآن

پرسش : شرایع الهى از نظر قرآن کدام اند , اولین شریعت الهى چیست ؟
پاسخ : بـا تـوجـه بـه آیـات قـرآن کریم روشن مى شود که شرایع الهى منتسب به وحى تنها شریعت نوح , ابراهیم , موسى , عیسى و محمد علیهم السلام هستند . زیرا اگر شریعت الهى دیگر وجود داشت حتما قرآن آن را بیان مى کرد تا گزارش و اخبار او جامع و کامل باشد . از این بیان روشن مى گردد که اولین شریعت الهى , شریعت نوح بوده است وپیامبران بعد از نوح تا ابراهیم پیرو شریعت نوح بوده اند و بعد از ابراهیم پیروشریعت ایشان تا موسى و به همین صورت تا اسلام . در همین جا لازم به ذکر است که همه شرایع نازل شده از سوى خداوند دین واحداند . احـکـام ثـابت و مشترک آنها که باقى است و احکام خاص هر یک که ناسخ احکام دین پیشین است نشانگر موقت بودن آن احکام است .

دکمه بازگشت به بالا