مهمترین اختلاف میان شیعه و سنی

پرسش : نقطه اصلى اختلاف بین شیعه و سنى چیست ؟
پاسخ : به اعتقاد شیعه منصب امامت , الهى است و باید از طرف خداى متعال به کسانى که صلاحیت آن را دارنـد داده شود که على (ع ) و یازده نفر اولاد معصومش (ع ) یکى پس ازدیگرى جانشین بلافصل پیامبر اسلام هستند ولى به اعتقاد اهل سنت , تعیین امام به مردم واگذار شده است .

دکمه بازگشت به بالا