اگر هدف پیامبران رفع اختلاف است پس چرا چنین نشد؟

پرسش : اگر هدف از بعثت انبیاء رفع اختلاف و جنگ در میان مردم است پس چرا باز هم جنگ وجود دارد و حتى همین بعثت انبیاى گوناگون سبب جنگها و اختلاف ها شده است .
پاسخ : علت پدید آمدن جنگها در میان مردم , تفاوت ها و اختلاف هاى آنهاست . و این تفاوت ها تکوینا وجود دارد . البته اگر خدا مى خواست این تفاوت ها و اختلاف ها رابرمى داشت تا دیگر جنگ و نزاعى نباشد . امـا خـداونـد تـعالى اراده کرده است که وضع به روال طبیعى خود پیش رود و اختیار انسان از او سلب نگردد و روشن است تا وقتى انسان اراده و اختیار دارد اختلاف ها پدید خواهد آمد .

دکمه بازگشت به بالا