به چه دلیل مقام امامت حضرت ابراهیم از مقام پیامبری و رسالت بالاتر است؟

پرسش : به چه دلیل مى توان گفت که مقام امامت حضرت ابراهیم علیه السلام از مقام رسالت ایشان برتر و بالاتر بوده است ؟
پاسخ : دلیل این مطلب آن است که مقام امامت را پس از مقام رسالت دریافت نموده اند . وشاهد این امر این است که این مقام در اواخر عمر حضرت به ایشان داده شده است . زیـرا اولا حضرت از خداوند سئوال مى کنند که آیا این مقام براى فرزندان ایشان نیزخواهد بود , در حـالـیـکـه ایـشـان در سنین پیرى صاحب فرزند ( اسماعیل ) شدند و هم خود و هم همسرشان از داشتن فرزند و توانایى تولید مثل ناامید گشته بودند . وروشـن اسـت کـه خـداوند منان سالها پس از به رسالت برگزیدن حضرت ابراهیم علیه السلام به ایشان فرزند عنایت کردند . ثـانـیا ; چنانچه از آیه شریفه ظاهر است موهبت امامت پس از امتحانات و ابتلائات بسیارى بود که حضرت از آنها سر بلند بیرون آمدند که از آن جمله داستان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام بود . بـنـابـر این حضرت ابراهیم علیه السلام پس از مقام رسالت به مقام امامت رسیدند و اگر این مقام ازمقام رسالت پائین تر باشد معنا ندارد که به ایشان اعطا گردد .

دکمه بازگشت به بالا