فرق بین نبوت و رسالت و امامت

پرسش : نبوت و امامت و رسالت چه تفاوتى با یکدیگر دارند ؟
پاسخ : بـطـورى کـه از آیـات و احادیث برمى آید کسانى که از طرف خدا ماموریت داشتند داراى مقامات مختلفى بودند : 1 – مقام نبوت یعنى دریافت وحى از خداوند بنابراین نبى کسى است که وحى بر او نازل مى شود 2 – مقام رسالت یعنى مقام ابلاغ وحى و تبلیغ ونشر احکام خداوند و تربیت نفوس از طریق تعلیم و آگاهى بخشیدن بنابراین رسول کسى است که موظف است در حوزه ماموریت خود به تلاش و کوشش برخیزد و براى یک انقلاب فرهنگى و عقیدتى تلاش نماید 3 – مقام امامت یعنى رهـبـرى و پـیـشوایى خلق , در واقع امام کسى است که با تشکیل یک حکومت الهى سعى مى کند احـکام خدا را عملا اجرا نمایدبه عبارت دیگر وظیفه امام اجراى دستورات الهى است در حالى که وظیفه رسول ابلاغ این دستورات مى باشد .

دکمه بازگشت به بالا