پیامد های انتخاب امام بدون نصب الهی

پرسش : پذیرفتن امامت بدون نصب الهى چه پیامدهایى داشته است ؟
پاسخ : پـذیـرفـتـن امامت بدون نصب الهى نخستین پایه تفکیک دین از سیاست را مى نهد و اولین نقطه انحراف از مسیر صحیح اسلام راستین , مى باشد و خلاصه خاستگاه هزاران انحراف دیگرى است که از زمان رحلت رسول اللّه (ص ) در میان مسلمانان رخ داده و ادامه دارد .

دکمه بازگشت به بالا