معنای لغوی و اصطلاحی امامت

پرسش : معناى لغوى و اصطلاحى امامت را بیان کنید ؟
پاسخ : در لـغـت بـمـعناى پیشوایى و رهبرى است و در اصطلاح علم کلام : ریاست همگانى و فراگیربر جامعه اسلامى در همه امور دینى و دنیوى .

دکمه بازگشت به بالا