خداوند چه نیازی به پرستش و عبادت ما دارد؟

پرسش : مگر پرستش خداوند بر عظمت مقام او مى افزاید ؟ اصولا خداوند چه نیازى به پرستش دارد ؟
پاسخ : عبادتها و نیایشهاى ما چیزى بر جاه و جلال خدا نمى افزاید همانگونه که ترک آنهاچیزى از عظمت مـقـام او نـمـى کـاهـد , ایـن عـبادتها کلاسهاى تربیت براى آموزش تقواست ,تقوا همان احساس مسئوولیت و خداجوئى درونى که معیار ارزش انسان و میزان سنجش شخصیت اوست .

دکمه بازگشت به بالا