استدلال وثنیین در ارتباط با خدا

پرسش : آیـا ایـن اسـتـدلال وثـنـیین درست است که چون خداوند با عقل و حس و خیال درک نمى شود ,نمى توان او را عبادت کرد . پس باید یا ملائکه یا جن یا قدسین مقرب به خدا راعبادت نمود ؟
پاسخ : خـیـر , زیرا گرچه انسان به ذات الهى نمى تواند علم پیدا کند , اما صفات الهى مثل فاطر , خالق , عالم , قادر را مى تواند بشناسد و همین مقدار کافى است که او رامورد عبادت قرار دهد .

دکمه بازگشت به بالا