چرا بلوغ دختران قبل از پسران است؟

پرسش : در فـیـزیولوژى ( علم وظایف الاعضاء ) به ثبوت رسیده که زن از نظر جسمانى وقواى بدنى از مرد ناتوان تر است ; مع الوصف , قانون اسلام دختران را پس از گذشتن نه سال تمام بالغ دانسته و تکالیفى براى آنها مقرر نموده است , ولى سن پسران راتمام شدن پانزده سال معین
پاسخ : آنـچـه تحقیقات علمى ثابت کرده این است که : رشد زن سریعتر از مرد است ; بنابراین دورانى که مـرد در مـدت پـانـزده سـال طى مى کند زن آن را در ظرف نه سال طى مى نماید واین موضوع اخـتـصـاصـى بـه جنس زن و مرد ندارد , بلکه در تمام جانداران و گیاهان انواع ضعیف تر آخرین درجه نمو خود را در دوران کوتاه ترى طى مى کنند فى المثل نمو نیلوفر به مراتب سریعتر از نمو چـنـار اسـت خـلاصـه ایـن کـه هـر موجودى که لطیف تر است رشد آن سریع تر مى باشد و هر مـوجـودى کـه خشن تر است رشد آن کندتر انجام مى یابد و به همین دلیل بسیارى از دختران در سـنین سیزده یا چهارده سالگى آماده بارور شدن از نظر جنسى و مادر شدن هستند , در حالى که پسران در این سن و سال معمولا آمادگى پدر شدن را ندارند .

دکمه بازگشت به بالا