بهترین ادب اسلامی

پرسش : برترین ادب اسلامى چیست ؟
پاسخ : از آنـجـا که اسلام درباره همه شئون زندگى انسان نظر دارد به گونه اى که هیچ یک ازحالات و آنـات زنـدگـى انـسـان خـالـى از حکم نیست ; برترین ادب اسلامى یعنى حالتى نیکوکه با همه زندگى مطابق باشد , توحید خداوند سبحان در مراحل گوناگون زندگى است . ادب توحید یعنى آنکه انسان همواره معتقد باشد که پروردگار او واحد است و همان کسى که به او حیات و روزى بخشیده و هدایتش کرده و مرگ انسان به دست اوست . پس ادب اسلامى همان توحید افعالى است .

دکمه بازگشت به بالا