چه اشکالی دارد این جهان چند خدا داشته باشد؟

پرسش : چه مانعى دارد که خدایان متعدد با همکارى یکدیگر بر این عالم حکومت کنند ؟ و چه لزومى دارد که به تنازع برخیزند ؟
پاسخ : لازمـه تـعدد وجود , اختلاف است , چرا که اگر هیچگونه اختلافى در رویه و برنامه وجهات دیگر نباشد , تعدد معنى نخواهد داشت بلکه هر دو یک چیز خواهند بود . ازطـرف دیـگـر طـبـیـعـى اسـت که هر صاحب قدرتى مى خواهد قدرت خود را کاملتر و قلمرو حـکومت خویش را بیشتر کند و اگر راستى خدایانى وجود داشت این تنازع و تمانع بر سر قدرت و گسترش حکومت در میان آنها درمى گرفت .

دکمه بازگشت به بالا