احتیاط واجب یعنی چه

به احتیاطی که الزام آور است احتیاط واجب یا احتیاط لازم میگویند
تعریف احتیاط واجب
احتیاط واجب، واجب بودن امری است که مطابق با احتیاط است با این فرق که فقیه در این مسأله فتوی نداده است و می‌توان به مجتهد دیگری که درباره این مسئله فتوی داده­ است مراجعه نمود.
اقسام احتیاط واجب
منظور از آن، احتیاطی است که عمل به آن واجب است و بر دو قسم می‌باشد:
1. احتیاط در فتوا: در مواردی  که فقیه در مسأله‌ای به دلیل و حجّت قطعی معتبر دست نیافته و مبنای او در آن مسأله، رجوع به احتیاط است.
وظیفه مقلد
در چنین مسائلی مقلد، نمی‌‏تواند آن عمل را ترک کند؛ بلکه می‏‌تواند به احتیاط واجب عمل کند یا دراین مسأله، به جای عمل به نظریه مرجع تقلید خود، به نظریه مرجع دیگر که بعد از مرجع تقلیدش، اعلم از دیگران است عمل کند (یعنی رعایت اعلم فالاعلم) [۱] و چنانچه در آن مساله، مرجع دوم نیز قائل به احتیاط واجب باشد، مقلد باز می‏‌تواند به نظریه مرجع سومی که بعد از مرجع دوم، اعلم از دیگران است، مراجعه نماید.
2. فتوا به احتیاط: آن در مواردی است که استنباط فقیه از ادلّه، وجوب احتیاط است مانند مورد شبهۀ محصوره.
تفاوت بین دو قسم
در احتیاط در فتوا میتوان به مرجع دیگر رجوع کرد ولی در فتوا به احتیاط نمیتوان به مرجع دیگر رجوع کرد

انواع تعبیر به احتیاط واجب در کتاب های فقهی
تعبیر به احتیاط در کتاب‌های فتوایی اگر پیش یا پس از فتوا نباشد، بیانگر احتیاط وجوبی است؛ همان‌گونه که منظور فقها از تعبیرهایی مانند: «فیه اشکال»، «فیه تأمّل»، «المشهور کذا» و «قیل کذا» در کتب فتوایی احتیاط وجوبی است.

منظور از «یجب الاحتیاط فی کذا»
منظور از تعبیر «یجب الاحتیاط فی کذا» فتوا به وجوب احتیاط است، نه احتیاط در فتوا. یعنی نمیتوان به مرجع دیگر رجوع کرد.

منبع: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج‌1، ص: 272

[irp]

دکمه بازگشت به بالا