آیا گوشت کوشر حلال است

آیا گوشت کوشر حلال است؟

قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا گوشت کوشر حرام است یا حلال باید بدانیم که کوشر چیست و چه گوشت های کوشر هستند که برای دانستن چنین موضوعی روی لینک داخل کروشه [کوشر چیست] کلیک کنید

حال که دانستیم کوشر چیست و به چه گوشت های کوشر می گویند پس نمی توان گفت همه گوشت هایی را که به کوشر موسوم است حلال دانست و باید به صورت موردی بررسی شود.

به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:
الف) حیوانات دریایی: از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس(پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.[1]
ب) حیوانات خشکی دو قسم هستند اهلی و وحشی:
اما اهلی:
در میان حیوانات اهلی خوردن گوشت تمام گروه های گوسفند و گاو و شتر حلال است اما خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است و از میان حیوانات اهلی گوشت بقیه حیوانات مثل سگ و گربه و … و اما حیوانات وحشی از میان آنها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گَوَزن حلال است و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است و نیز همۀ حشرات؛ مثل مار، موش، سوسمار، قورباغه، خار پشت سوسک، قاب بالان، کک، شپش و … که قابل شمارش نیست. و نیز حیواناتی که مسخ شدند؛ مثل فیل، میمون، خرس و … .[2] و دلیل بر این ها روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده است.[3]
ج) پرندگان: پرندگان حلال گوشت، دو علامت داشته و غیر از آن، تمام اقسام پرندگان، حرام گوشت‌اند.
1. پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می‌زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می‌دارند حلال گوشت می‌باشند؛ اما پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می‌دارند و کمتر بال می‌زنند(کمتر بال خود را حرکت می‌دهند) حرام گوشت اند 2. پرندگانی که چینه‏دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال‏ گوشت می‌باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند حرام گوشت هستند.)[4]
د) حشرات: تمام اقسام حشرات حرام گوشت‌اند.[5] (تذکر : اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است‏ [6]).
حیوانات حلال گوشت نیز در چند صورت خوردن گوشت آنها حرام می‌شود:
1. در صورت نجاست خوار شدن: حیوانی که از مدفوع و نجاست انسان تغذیه کنند.[7] اما خوردن غیر مدفوع انسان و نجاسات دیگر سبب حرام بودن گوشت آن حیوانات نمی‌شود.[8] صدق نجاست خوار بودن به این است که تغذیه آن حیوان فقط از راه خوردن نجاسات بوده و تغذیه دیگری نداشته باشد.[9](تذکر :حیوانی که بواسطه نجاست خواری حرام گوشت شده باشد بعد از استبراء[10] گوشتش حلال می‌شود.[11]).
2. در صورتی که انسان با آن حیوان نزدیکی کرده باشد.[12] در روایتی حضرت علی (ع) می‌فرماید خوردن گوشت و شیر حیوانی که انسان با آن وطی کرده است حرام می‌باشد.[13]
3. حیوانی که از شیر خوک استفاده کرده و به واسطه آن شیر، گوشت و استخوان در آن پدید آمده و رشد نماید.[14]

[irp posts=”15552″ name=”کوشر چیست”]


پی نوشت ها:
[1]. امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 155، کتاب الاطعمه و الاشربه، مسئله 2؛ المختصر النافع، ص 251، شرائع الاسلام، ص 169.
[2] نفس المصدر، ص 155، مسئله 5.
[3]. جواهر الکلام، 36، 294.
[4]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 594، احکام خوردنیها و آشامیدنیها تحریرالوسیله، ج 2، ص 139، مسئله 8
[5]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 603.
[6]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 593 مسئله 2622.
[7]. تحریرالوسیله، ج 2، ص 140، مسئله 15.
[8]. جواهرالکلام، ج 36، ص 271.
[9]. وسائل الشیعه، ج 24، باب 24 از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ح 2، ص 160.
[10]. یعنى تا مدّتى حیوان را از خوردن نجاست باز دارند و به آن غذاى پاک بدهند به نحوى که دیگر نگویند نجاستخوار است. و بنا بر احتیاط واجب شتر را چهل روز، گاو را سى روز و بهتر است چهل روز، گوسفند را ده روز و بهتر است چهارده روز، مرغابى را پنج روز و بهتر است هفت روز،مرغ خانگى را سه روز و ماهى را یک شبانه روز استبراء کنند؛ توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌2، ص 603.
[11]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 568،مسأله 2583.
[12]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 601، مسأله 2632.
[13]. وسائل الشیعه، ج 24، ص 170، ح 3.
[14]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏1، ص 69 ،مسأله 86.

منبع:
سایت پاسخکده
اسلام کوئست به همراه ویرایش

دکمه بازگشت به بالا