Ultimate magazine theme for WordPress.

مکروه چیست

پرسش: مکروه چیست؟

مکروه در لغت یعنی چه
مکروه در لغت از ریشه “کره” و به معنای سختی‌ای است که بر انسان وارد می‌شود. در اصطلاح فقهی نیز عملی است که ترک کردن آن بهتر از انجام دادن است.

اصطلاح مکروه در فقه
یکی از اصطلاحات فقهی که در احکام بکار می رود لفظ مکروه است و درباره عملی است که ترک کردن آن بهتر از انجام دادن است. و ترک آن ثواب دارد. کراهت‌، گاه در عبادات است و‌ گاه در معاملات و کسب و کار. کراهت در عبادات به معنای کم شدن ثواب آن عبادت نسبت به عبادت‌های مشابه است و کراهت در معامله به معنای ناپسنددانستن شارع در انجام آن است.

برخی از عبادات مکروه
عبادت مکروه، عبادتی است که انجام دادنش ثواب کمتری از عبادت‌های مشابهش دارد؛ به عنوان مثال، روزه در روز عاشورا، نسبت به روزه در روز‌های دیگر، ثواب کمتری دارد. اما کراهت در غیر عبادت به معنای نقصانی است که در خود آن عمل وجود دارد و شارع دوست ندارد آن کار انجام شود، هرچند انجامش را ممنوع نکرده است. برخی از عبادات مکروه عبارتند از:

 • نماز خواندن در حمام؛
 • نماز خواندن در مقابل انسان؛
 • نماز خواندن در مقابل دری که باز است؛
 • نماز خواندن در محل عبور مردم مانند خیابان و کوچه؛
 • نماز خواندن در مقابل آتش؛
 • نماز خواندن در آشپرخانه؛
 • نماز خواندن در مقابل عکس و مجسمه؛
 • نماز خواندن در مقابل قبر، روی قبر و بین دو قبر در قبرستان؛
 • نماز در موقعی که انسان خوابش می‌آید؛
 • نماز خواندن زمانی که انسان جوراب تنگ پوشیده است.
 • روزه روز عاشورا؛
 • روزه در روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان.

برخی از معاملات مکروه
یک سری از کسب و کارها مکروه دانسته شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

 • قصابی؛
 • کفن فروشی؛
 • معامله با انسان‌های پست؛
 • معامله بین اذان و اقامه و اول طلوع آفتاب؛
 • خرید و فروش گندم و جو به صورتی که شغل شخص باشد
 • صرافی.

منبع: ویکی شیعه
[irp posts=”12319″ name=”شرح مهمترین اصطلاحات فقهی”]