حکم شک در مسلمان شدن کافر

مسأله 209 اگر کافر(1)شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه،پاک است(2)ولى اگر بداند قلباً مسلمان نشده بنا بر احتیاط واجب (3)باید از او اجتناب کرد(4).
(1)فاضل:اگر مشرک..
(2)گلپایگانى،صافى:بلکه اگر بداند هم که اعتقاد ندارد تا اظهار کفر نکرده بنا بر أقوىٰ پاک است.
خوئى،سیستانى،تبریزى:و هم چنین اگر بداند قلباً مسلمان نشده است ولى چیزى که منافى با اظهار شهادتین باشد از او سر نزند. نورى:بلکه اگر انسان بداند که قلباً مسلمان نشده است هنگامى که در ظاهر اسلام را مراعات مى‌کند،پاک است.(3)[عبارت«بنا بر احتیاط واجب»در رساله آیت اللّٰه اراکى نیست]
(4)بهجت:نجس بودن او خالى از وجه نیست.زنجانى:بنا بر احتیاط نجس است.
مکارم:مسأله هر گاه کافر شهادتین نگوید ولى قلباً به معنى آن ایمان داشته باشد مسلمان است،امّا اگر بر زبان جارى کند و یقین باشد که قلباً به آن ایمان ندارد احتیاط واجب آن است که از او اجتناب شود.

[irp posts=”15921″ name=”احکام مسلمان شدن”]

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مراجع اختلاف دارند در زیر مسئله ذکر شده است.) ( طهارت ، پاک شدن ، شستن )

دکمه بازگشت به بالا