آیا اگر یقین به پاک شدن چیزی نداشته باشیم گمان کافی است

مسأله 224 اگر انسان حالى دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمى‌کند مى‌تواند به گمان اکتفا نماید(1). این مسأله در رسالۀ آیت اللّٰه زنجانى نیست
(1)بهجت:و در صورتى که مى‌تواند یقین تقدیرى متعارف را تشخیص دهد،آن مقدّم است(یعنى با این که یقین پیدا نمى‌کند،به مقدارى بشوید که سایر مسلمانها مى‌شویند و بیش از آن لازم نیست).
اراکى:اگر به نحو متعارف،چیز را آب بکشد کفایت مى‌کند.
فاضل:همانند عرف مردم رفتار نماید و یقین براى او لازم نیست.
مکارم:مسأله کسانى که گرفتار حالت وسوسه مى‌شوند و زود،یقین به نجس بودن چیزى پیدا مى‌کنند و یا به هنگام آب کشیدن چیز نجس به آسانى یقین به پاکى پیدا نمى‌کنند یقین آنها اعتبار ندارد و مى‌توانند همان طور که دیگران یقین پیدا مى‌کنند قناعت کنند.
سیستانى:مسأله انسان وسواسى که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمى‌کند،اگر به همان نحوى که افراد متعارف آب مى‌کشند رفتار نماید کفایت مى‌کند.

حتما بخوانید: راه ثابت شدن طهارت

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مراجع اختلاف دارند در زیر مسئله ذکر شده است.) ( طهارت ، پاک شدن ، شستن )

[irp]

دکمه بازگشت به بالا