علت تعجب حضرت زکریا در بچه دار شدن در پیری

پرسش : هـنـگـامـى کـه خـداونـد زکریا را به تولد یحیى بشارت داد زکریا عرض کرد : چگونه ممکن است فـرزنـدى بـراى مـن باشد در حالى که پیرى به من رسیده و همسرم نازاست این تعجب و شگفتى زکریا با توجه به قدرت بى پایان پروردگار براى چه بود ؟
پاسخ : او مـى خـواسـت بـداند که از یک زن نازا چگونه ممکن است فرزندى متولد شود ؟ چه تغییراتى در وجـود او پـیدا مى شود به علاوه ایمان به قدرت خداوند غیر از شهود ومشاهده است او در حقیقت مـى خواست در اینجا ایمانش به مرحله شهود برسد و این طبیعى است که هر انسانى هنگامى که با مـساله اى بر خلاف قوانین طبیعت مواجه مى شوددر فکر فرو مى رود و تمایل پیدا مى کند که یک نشانه حسى براى آن بیابد .

دکمه بازگشت به بالا