آیا بسته شدن زبان زکریا با پیامبری و نبوت سازگار است

پرسش : هـنـگـامى که خداوند از تولد یحیى خبر داد زکریا از خداوند تقاضاى نشانه اى بر این بشارت بزرگ کرد . خـداوند به او گفت نشانه تو آن است که سه روز با مردم جز بااشاره و رمز سخن نخواهى گفت , آیا بسته شدن زبان پیامبر با مقام نبوت و وظیفه تبلیغى او سازگار است
پاسخ : ایـن مـوضوع در صورتى با وظیفه نبوت سازگار نیست که مدت طولانى باشد اما براى یک مدت کـوتـاه , مدتى که پیامبر مى تواند در آن مدت از قوم و جمعیت خود غایب گردد وبه عبادت خدا بپردازد مانعى نخواهد داشت بعلاوه در همین مدت زکریا مى توانست باایماء و اشاره مطالب لازم را بـه اطـلاع آنـها برساند و یا با تلاوت آیات پروردگار که ذکر خدا محسوب مى شد حقایق را به آنها تفهیم کند و اتفاقا همین کار را کرد و بااشاره , مردم را به ذکر خداوند هدایت نمود .

دکمه بازگشت به بالا