دلالت حدیث منزلت بر خلافت امام علی

پرسش : ایـنـکـه شـیـعـه حـدیـث مـنـزلت را سند خلافت بلافصل على (ع ) مى داند این حدیث تنها یک حـکم محدود و خصوصى را بیان مى کند , زیرا در غزوه تبوک وارد شده آن هم به هنگامى که على (ع ) از ماندن در مدینه در میان زنان و کودکان ناراحت بود و پیامبر (ص ) براى دلدارى
پاسخ : حـدیـث منزلت , در یک واقعه و تنها در واقعه تبوک صادر نشده بلکه در موارد متعددى به عنوان یـک قـانون کلى ذکر شده است از جمله : در یوم الموخاه اول ( کنز العمال حدیث 918 جلد پنجم صفحه 40 و جلد ششم صفحه 390 ) در یوم الموخاه ثمانیه ( منتخب کنز العمال در حاشیه مسند احمد جلد پنجم مسند احمد صفحه 31 ) در حدیث ام سلیم ( کنز العمال جلد 6 صفحه 164 ) در حدیث ابن عباس ( کنز العمال جلد 6صفحه 395 ) در کتاب خصائص نسایى صفحه 19 و در کتاب ینابیع الموده آخر باب 17صفحه 88 . از این گذشته ماندن على علیه السلام در مدینه یک کار ساده به منظور نگهدارى زنان و کودکان نـبود بلکه اگر هدف این بود از بسیارى از افراد دیگر این کار ساخته بودو پیامبر (ص ) بزرگترین قهرمان شجاع سپاهش را براى هدف کوچکى آن هم در زمانى که به مبارزه یک امپراطورى بزرگ ( امـپراطورى روم شرقى ) مى رفت نمى گذاشت پیداست هدف این بوده که در غیبت طولانى او دشـمنان فراوانى که در اطراف مدینه بودند ومنافقانى که در خود مدینه وجود داشتند از فرصت بـراى درهـم کـوبـیـدن مـدینه , کانون اسلام استفاده نکنند , تنها کسى که مى توانست این مرکز حساس را حفظ و نگهدارى کند , على (ع ) بود .

دکمه بازگشت به بالا