چرا پیامبر اعلام امامت امام علی را به تاخیر انداختند

پرسش : چرا پیامبر اسلام (ص ) اعلام امامت آن حضرت را به تاخیر مى انداختند ؟ و چگونه شدکه به این کار اقدام کردند ؟
پاسخ : پـیـامـبـر (ص ) بیم داشتند که مبادا مردم این اعلام را حمل بر نظر شخصى آن حضرت کنندو از پـذیرفتن آن سرباز زنند از اینروى در پى فرصت بودن که زمینه این کار فراهم شود تا اینکه این آیه نازل شد : یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه یعصمک من الـناس ( مائده / 67 ) ترجمه : اى پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا ( به مردم ) برسان واگر نکنى رسالت او ( خداوند ) را انجام نداده اى خداوند تو را از ( خطرات احتمالى ) مردم نگاه مى دارد و خداوند جمعیت کافران ( لجوج ) را هدایت نمى کند . ضمن تاکید بر لزوم تبلیغ این پیام الهى به آن حضرت مژده داد که خداى متعال ترااز پیامدهاى آن مصون خواهد داشت که پیامبر (ص ) دریافتند که زمان مناسب فرارسیده و تاخیر روا نیست لذا در غدیر خم به انجام این وظیفه مبادرت ورزیدند . گـرچـه از روز نخست هنگامى که آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد فرموده بودند , اولین مـومـن بـه مـن , جانشین من خواهد بود منتهى در روز غدیر خم اعلام رسمى و گرفتن بیعت از مردم , عملى شد .

دکمه بازگشت به بالا