چرا امام علی در مورد خلافت بلافصل خود چیزی اظهار نکردند؟

پرسش : شـیـعـه بـه ایـن گفته معروف پیامبر (ص ) به على (ع ) انت منى بمنزله هارون من موسى تو نـسـبـت بـه مـن همچون هارون نسبت به موسى هستى براى ولایت على بن ابیطالب استدلال کـرده انـد , در حالى که هارون در برابر انبوه عظیم بت پرستان هرگزبه خود اجازه تقیه نداد ولی على بن ابیطالب اظهار نکردند؟
پاسخ : ایـنـکه مى گویید : على (ع ) چیزى در زمینه خلیفه بلافصل بودن خود اظهار نداشت اشتباه است زیـرا مدارک فراوانى در دست است که امام در موارد مختلف این موضوع رابیان فرمود ; گاهى با صـراحـت و گـاهـى در پـرده در نـهـج الـبـلاغـه فرازهاى مختلفى وجوددارد مانند خطبه هاى 3-87-97-94-154-147 که همگى در این زمینه سخن مى گوید . همچنین روایات متعددى وجود دارد که خود على (ع ) کرارا به حدیث غدیر براى اثبات موقعیت و خلافت بلافصل خویش استناد کرده است . بعد از وفات پیامبر (ص ) شرائط خاصى بود , منافقانى که در انتظار وفات پیامبر(ص ) روز شمارى مى کردند خود را براى ضربه نهایى بر اسلام نوپا آماده ساخته بودندبه همین خاطر على (ع ) از این مـوضوع صرف نظر کردند تا دشمن سوء استفاده نکند ;اتفاقا هارون با اینکه موسى در حیات بود – در بـرابـر سـرزنـش برادر که چرا کوتاهى کردى صریحا عرض کرد : من از این ترسیدم که به من بـگـویـى در مـیان بنى اسرائیل تفرقه ایجاد کردى و این نشان مى دهد که او هم به خاطر ترس از اختلاف تا حدى کوتاه آمد .

دکمه بازگشت به بالا