اگر هدف خلقت انسان عبادت است پس خدا به هدف اش نرسیده

پرسش : اگـر مراد از خلقت در آیه 56 سوره ذاریات عبادت باشد , لازم مى آید که خداوند به غرض خود از خلقت نائل نشده باشد . زیرا بسیارى از انسان ها و جنیان به خدا کفرورزیده و مى ورزند ؟
پاسخ : ایـن اشـکـال مبتنى است بر آنکه لام در الجن و الانس , براى استغراق وشمول همه افراد مى باشد . زیرا در این صورت برخى از افراد خدا را عبادت نکرده ونمى کنند . اما لام براى جنس است . یعنى خداوند جنس جن و انسان را براى عبادت آفریده است . و روشن است که این غرض با عبادت برخى از انسان ها و برخى از جنیان حاصل مى آید .

دکمه بازگشت به بالا