چرا خداوند انسان را کامل نیافریده؟

پرسش : اگـر هدف از آفرینش انسان تکامل بوده چرا خداوند از آغاز انسان را در همه ابعاد , کامل نیافرید تا نیازى به پیمودن مراحل تکامل نبوده باشد ؟
پاسخ : شاخه اصلى تکامل , تکامل اختیارى است . بـه تـعـبـیر دیگر تکامل آن است که انسان راه را با پاى خود و اراده و تصمیم خویش بپیماید , اگر دسـت او را بـگـیـرنـد و بـه زور ببرند نه افتخار است و نه تکامل , لذا در آیات مختلف قرآن به این واقعیت تصریح شده که اگر خدا مى خواست همه مردم را به اجبار ایمان مى آوردند ولى این ایمان براى آنها سودى نداشت .

دکمه بازگشت به بالا