Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم شک در خون حیض

[مسأله 445 حکم شک در خون حیض]
مسأله 445 اگر خونى ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دُمل (1) است یا خون حیض (2) ، چنانچه نداند دُمل در طرف چپ است یا طرف راست در صورتى که ممکن باشد مقدارى پنبه داخل کند و بیرون آورد پس اگر خون از طرف چپ بیرون آید، خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است (3) و اگر ممکن نباشد که وارسى کند در صورتى که مى‌داند خون سابق حیض بوده حیض قرار دهد و اگر دُمل بوده خون دُمل قرار دهد و اگر نمى‌داند خون حیض بوده یا دمل باید (4) همۀ چیزهایى را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایى را که زن غیر حائض انجام مى‌دهد به جا آورد.

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست

(1) خوئى، تبریزى، سیستانى، زنجانى: و زخم. .

(2) خوئى، سیستانى، تبریزى: نباید آن را خون حیض قرار دهد. [پایان مسأله]

زنجانى: چنانچه نشانۀ حیض را نداشته باشد و در روزهاى عادت یا یکى دو روز قبل از آن نباشد، نمى‌تواند آن را خون حیض قرار دهد؛ مگر در برخى صورتها که در مسائل آینده گفته خواهد شد.

(3) فاضل: بقیه مسأله ذکر نشده.

(4) اراکى: بنا بر احتیاط واجب باید. .

گلپایگانى، صافى: مسأله اگر در ایام عادت خونى ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل و زخم است یا خون حیض، باید آن را حیض قرار دهد.

بهجت: مسأله اگر زنى بیش از سه روز خون دید و ده روز یا کمتر از آن پاک شد، چنانچه نمى‌داند خون زخم و جراحت است یا نه، اگر در ایام عادت زن باشد یا این که شرایط حیض را داشته باشد آن را خون حیض قرار مى‌دهد.

[مسأله 446 اگر خونى ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد]

مسأله 446 اگر خونى ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد (1) و نداند خون حیض است یا زخم، اگر قبلاً حیض بوده (2) حیض، و اگر پاک بوده پاک قرار دهد، و چنانچه نمى‌داند پاک بوده یا حیض، همه چیزهایى را که بر حائض حرام است ترک کند و همۀ عبادتهایى که زن غیر حایض انجام مى‌دهد به جا آورد.

این مسأله، در رسالۀ آیت اللّٰه مکارم نیست

(1) اراکى: از سه روز بیشتر باشد و از ده روز زیادتر نباشد. .

(2) بهجت: یعنى خون حیض دیده و ممکن است این خون دنباله آن باشد حیض است لکن أظهر اعتبار خروج از چپ براى حیض و خروج از طرف راست براى زخم است و با عدم امکان وارسى عمل به حالت سابقه مى‌نماید و اگر سابقاً پاک بوده وظیفه‌اى نسبت به حیض ندارد.

زنجانى: رجوع کنید به ذیل مسأله 445.

گلپایگانى، صافى: مسأله اگر صاحب عادت وقتیه در ایام عادت خونى ببیند که نداند خون زخم است یا حیض، باید آن را حیض قرار دهد.

خوئى، تبریزى، سیستانى: مسأله اگر خونى ببیند که نداند خون زخم است یا حیض، باید عبادتهاى خود را به جا آورد مگر این که حالت سابقه‌اش حیض باشد.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

2
پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی ترین محبوب ترین
اطلاع از
ناشناس
ناشناس

باسلام .اینجانب همیشه درزمان پاک شدن از حیض دچار شک و وسواس می شوم.در دوره عادت ماهیانه ۶ روز اول خون می بینم ولی از روز ششم تا دهم و گاهی دوازدهم آب زرد مایل به سبز می بینم البته وقتی ترشحات روی هم جمع میشود زرد تر هست وگرنه در همان لحظه سفید به نظر می رسدو نمیدانم پاک هستم یا جزو حیض محسوب می شودو گاها روز هفتم تا دهم هر روز احتیاطا غسل می کنم ولی ماه رمضان این شک خیلی مرا اذیت می کند لطفا راهنمایی فرمایید.در ضمن اگر تا دهم این لکه ها حیض محسوب… ادامه دیدگاه »