حکم نزدیکی از پشت در دوران قاعدگی

حکم نزدیکی از پشت در دوران قاعدگی یا پریود یا حیض (زمانی که زن حائض است)

سوال: آیا نزدکی از پشت با همسر در دوران قاعدگی (پریود, حیض یا عادت ماهانه) و زمانی که زن حائض است جایز است یا حرام؟

حکم نزدیکی از پشت در دوران پریود قاعدگی و حیض

قبلا در مورد حکم نزدیکی از پشت با همسر را بیان کردیم که میتوانید به پست مورد نظر مراجعه کنید اما اینکه در دوران قاعدگی و حیض زن چه حکمی دارد را میتوانید در ادامه بخوانید.

حکم نزدیکی از پشت در زمانی که زن حائض است، چیست؟

آیات عظام امام، خامنه‏ای، صافی، مکارم و نوری: کراهت شدید دارد.(۱)
آیات عظام بهجت، تبریزی و وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.(۲)
آیات عظام سیستانی و فاضل: اگر زن راضی باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.(۳)

[مسأله ۴۵۳ وطى در دبر زن حائض]
مسأله ۴۵۳ وطى در دبر زن حائض، کفاره ندارد. (۱)

این مسأله، در رسالۀ آیات عظام: گلپایگانى، صافى، بهجت، نورى و مکارم نیست

(۱) اراکى: بنا بر احتیاط واجب کفاره دارد.

خوئى، تبریزى، سیستانى، زنجانى: رجوع کنید به ذیل مسأله ۴۵۲.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پی نوشت ها:
۱٫ نوری، توضیح‏المسائل، م ۴۵۲ ؛ امام و صافی، توضیح‏المسائل مراجع، م ۴۵۰ ؛ مکارم، تعلیقات علی العروه، احکام الحیض، السابع و خامنه‏ای، استفتاء، س ۴۲۵٫

۲٫ وحید، منهاج‏الصالحین، ج ۲، م ۲۲۸ ؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۲۶۸ ؛ تبریزی، منهاج‏الصالحین، ج ۱، م ۲۲۸٫

۳٫ فاضل، تعلیقات علی‏العروه، احکام الحیض، السابع ؛ سیستانی، توضیح‏المسائل مراجع، م ۴۵۰٫

دکمه بازگشت به بالا