Ultimate magazine theme for WordPress.

شک در حیض یا پریود شدن در بین نماز

مسأله 465- اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نماز او صحیح است1 ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل است2.

این مسأله در رساله آیات عظام بهجت و مظاهری نیست.

1- مکارم:‌[پایان مسأله].

فاضل: به شک خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد…

2- سیستانی:‌همچنانکه در مسأله قبل گذشت.

زنجانی: بلی، ‌اگر در نماز مغرب بعد از دو رکعت حائض شود، نماز را رها می کند و احتیاط آن است که بعد از پاک شدن نماز مغرب را از جایی که حائض شده تمام کند و قضا نیز بنماید.

 

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از