وظیفه مسلمان قبل از مرگ چیست؟

وظایف مسلمان به هنگام مشاهده نشانه ‏هاى مرگ‏ چیست؟

پاسخ اجمالی:
در صورت ظاهر شدن نشانه­‌های مرگ، واجب است درباره امور زیر اقدام یا وصیت شود:
۱. نماز و روزه­‌های قضا شده ۲. خمس و زکات و کفارات و حج واجب و سایر دیون.3- اگر فرزندان یا اموالشان نیاز به سرپرست دارد، که اگر به شخص امین و مورد اعتماد وصیت نکند آسیب می بینند یا از بین می روند، باید وصیت کند.
البته بهتر آنست که شخص در زمان قبل از احتضار و جان دادن وصیت خود را مکتوب و برای آن شاهد بگیرد.

[quote]حتما بخوانید: احکام جامع قبل از مرگ[/quote]

پاسخ تفصیلی:
انسان مسلمان هنگام مشاهده نشانه‏ هاى مرگ، همچون ابتلا به بیمارى خطرناک، وظایفى دارد. به چند نمونه از آنها اشاره مى‏شود:

1. فوراً امانت‏هاى مردم را به صاحبانش برگرداند.[1]

2. اگر به مردم بدهکار است وموقع دادن آن بدهى رسیده باید بدهد، و اگر خودش نمى‏تواند بدهد، یا موقع دادن بدهى او نرسیده، باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمینان دارد که ورثه مى‏پردازند وصیت کردن لازم نیست.[2]

3. در صورتى که براى فرزندان صغیر خود قیّم قرار ندهد، اموالشان از بین مى‏رود، باید براى آنها قیّم امینى قرار دهد.[3]

4. اگر مالى از کسى طلبکار است یا مالى در جایى دارد که ورثه نمى‏دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین مى‏رود، به آنان اطلاع دهد.[4]

5. اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مالش براى انجام نماز و روزه اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد کسى بدون آن که چیزى بگیرد آنها را انجام مى‏دهد، باز هم واجب است وصیت نماید.[5]

6. اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بپردازد و اگر نمى‏تواند، وصیت کند برایش پرداخت کنند.[6]

7. اگر حج بر او واجب باشد، در صورتى که نمى‏تواند خودش به جا آورد، باید وصیت کند انجام دهند یا نایب بگیرد.[7]

پی نوشت ها:
[1] . توضیح المسائل مراجع، م 2700.
[2] . همان؛ مجمع المسائل گلپایگانى، ج 2، ص 265.
[3] . همان، م 2703.
[4] . توضیح المسائل مراجع، م 2703.
[5] . همان، م 2702.
[6] . همان، م 2701.
[7] . همان، م 2701.

دکمه بازگشت به بالا