رفتن به مسجد با تیمم بدل ازغسل

ما مقاله « رفتن به مسجد با تیمم بدل ازغسل » را تقدیم شما می کنیم:

درصورتی که بخاطر عذر شرعی مثل دست رسی نداشتن به اب و حمام , یا ضرر داشتن اب برای بدن ,بجای غسل تیمم کرده باشید تا وقتی عذر برطرف نشده تمام کار هائی را که شرعا نیازبه غسل دارد مانند رفتن به مسجد را می توانید با ان تیمم انجام دهید اما اگر تیمم فقط بخاطر تنگی وقت نمازباشد با ان تیمم فقط همان نماز را می توانید بخوانید و لی کار های دیگرمثل رفتن به مسجد جایز نیست

امیدوارم این مقاله « رفتن به مسجد با تیمم بدل ازغسل » برای شما مفید باشد.

منبع: پرسمان دانشگاهیان

دکمه بازگشت به بالا