تجهیز میت

چند نکته درباره تجهیز میت‏

دین اسلام براى انسان مسلمان حرمت خاصى قائل شده است، حتى بدن بى‏جان او را نیز محترم شمرده است و به مسلمانان دستور داده تا حرمت او را نگه دارند و از تعرض به او خوددارى کنند. لذا میّت مؤمن احکام ویژه‏اى دارد مانند وجوب غسل و کفن و دفن، حرمت نبش قبر و نقل میت مگر در موارد استثنا شده.

1. تجهیز میت، به معناى فراهم آوردن مقدمات دفن، از قبیل غسل، کفن، حنوط و نماز است.

2. تجهیز میت مسلمان بر هر مکلفى واجب کفایى است.

3. تجهیز میت توسط غیر ولىّ میت، مشروط بر اذن ولى است.

4. گرفتن مزد براى تجهیز میت، حرام است.

5. هزینه تجهیز میت، از اصل مال میت، پیش از پرداخت بدهى‏ها، وصایا و تقسیم ارث، برداشته مى‏شود.[1]

6. تعجیل در تجهیز میت مستحب است و در صورت عدم اطمینان به مرگ وى، باید سه روز صبر کرد.

7. کارهایى که در تجهیز میت انجام مى‏شود، دو گونه است: قسمتى نیاز به قصد قربت ندارد، مانند برگرداندن میت به سمت قبله، کفن کردن، دفن کردن و … که هر کسى انجام دهد، کافى است، بالغ و عاقل باشد یا صبى و مجنون، و آنچه که در آن قصد قربت لازم دارد، مانند غسل و نماز میت که لازم است توسط مسلمان بالغ و عاقل صورت گیرد.

[quote]حتما بخوانید: احکام بعد از مرگ[/quote]

[1] . جواهرالکلام، ج 2، ص 259؛ عروه الوثقى، ج 1، ص 294.

دکمه بازگشت به بالا