وقت افطار روزه ابتدای اذان مغرب است یا انتهای آن

در نوشته قبل بیان کردیم: ابتدای وقت روزه چه زمانی است؟ آیا قبل اذان است یا بعد اذان؟

پرسش: روزه را چه وقت باید افطار کرد؟ آیا انتهای روزه ابتدای اذان است یا انتهای اذان؟

پاسخ: هنگامى که مغرب شرعى باشد و بتوان نماز خواند؛ البته انسان باید به رسیدن وقت مغرب یقین یا اطمینان داشته باشد و نمى‏توان تنها به شنیدن صداى اذان اکتفا کرد، بلى اگر مطمئن باشد که اذان را دقیقاً در

وقت شرعى مى‏گویند مى‏تواند افطار کند، ولى بهتر است همیشه چند دقیقه بعد از اذان، افطار نماید تا یقین حاصل کند که قبل از وقت، افطار نکرده است.[1]

پرسش: آیا با شروع اذان مغرب رادیو و تلویزیون، افطار روزه جایز است؟

پاسخ: همه مراجع به جز آیه الله بهجت: اگر یقین دارید با اذان رادیو و تلویزیون وقت داخل شده، اشکال ندارد.[2]

آیه الله بهجت: به محض اینکه قرص خورشید در افق پنهان شود، افطار روزه جایز است، ولى احتیاط مستحب آن است که مدتى صبر کند تا سرخى طرف مشرق از بین برود.[3]

مسأله: اگر روزه دار به گفته کسى که مى‏گوید مغرب شده افطار کند و بعد معلوم شود مغرب نبوده قضا و کفاره روزه بر او واجب است، ولى اگر خبر دهنده عادل بوده، فقط قضاى آن روز واجب است.[4]

همچنین بخوانید: فلسفه روزه گرفتن در اسلام و قرآن

منبع: پاسخکده

پی نوشت ها:
[1] . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 9، ص 377، س 149، نهاد نمایندگى رهبرى در دانشگاه‏ها.
[2] . توضیح المسائل مراجع، م 735 و 742؛ توضیح المسائل وحید، م 741 و 748.
[3] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 735 و 742.
[4] . همان، م 1673.

دکمه بازگشت به بالا