احکام خوردن و آشامیدن در ماه رمضان

خوردن و آشامیدن در ماه رمضان

احکام خوردن و آشامیدن در ماه رمضان و برای روزه دار

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها خوردن و آشامیدن است که در این پست قصد داریم به احکام خوردن و آشامیدن در ماه رمضان بپردازم.

همچنین برای خواندن هشت چیز دیگر که روزه را باطل می کند می توانید به لینک روبرو مراجعه کنید: مبطلات روزه

معیار خوردن و آشامیدن‏

معیار در خوردن و آشامیدن صدق عرفى است. اگر چه به طرز غیر متعارف باشد پس اگر آب را از راه بینى به درون شکم خود برساند آشامیدن صدق مى‏کند.[1]

خوردن و آشامیدن به شکل‏هاى زیر موجب بطلان روزه است‏

1. غذایى در دهان اوست که متوجه مى‏شود اذان صبح گفته شده و عمداً لقمه را فرو ببرد.

2. چیزى که لاى دندان مانده عمداً فرو ببرد.

3. به خاطر تشنگى زیاد ناچار شود براى نجات خود مقدارى آب بنوشد.

4. مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو دهد.

پرسش: در سحرگاه ماه رمضان اغلب طعم و بوى بعضى از غذاها، یا خمیردندان، براى مدتى در دهان مى‏ماند، در این موارد پس از چند بار بیرون ریختن آب دهان، اگر باز هم طعم یا بوى اینها در دهان باقى بماند تکلیف چیست؟

پاسخ: اگر دهان به خوبى شستشو داده شود، که اجزاى غذا باقى نماند، اشکالى ندارد.[2]

5. آمپولى تزریق کند که به جاى غذا به کار برده مى‏شود.[3]

6. تزریق خون براى روزه‏دار اشکال دارد و اگر ناچار شود مى‏تواند روزه را بگیرد و قضاى آن را هم بگیرد.[4]

7. جویدن آدامس همراه با ذوب شدن تدریجى اجزاى آن جایزنیست و مبطل روزه است.[5]

پرسش: آیا فرو بردن خلط گلو و سینه، روزه را باطل مى‏کند؟

پاسخ: فرو بردن خلط گلو و سینه، چنانچه به فضاى دهان نیامده باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.[6]

آیه الله بهجت: فرو بردن خلط سینه اگر در حال غیر روزه امر عادى باشد و به فضاى دهان نیز نیامده باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.[7]

آیهالله سیستانى: فرو بردن خلط- چنانچه به فضاى دهان نیامده باشد- اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتیاط مستحب آن است که فرو نبرد.[8]

مواردى که روزه باطل نمى‏ شود

1. سهواً چیزى بخورد یا بیاشامد.

2. فرو بردن آب دهان، ولو به جهت خیال کردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد.[9]

3. فرو بردن اخلاط سر و سینه اگر به فضاى دهان نرسیده باشد.[10]

گفتنى است که مرز فضاى دهان و حلق، مخرج (خ) مى‏باشد.

4. چشیدن و جویدن غذا در صورتى که معمولًا به حلق نمى‏رسد، اگرچه اتفاقاً به حلق برسد.[11]

5. مسواک کردن با خمیر دندان در حال روزه اشکال ندارد.[12]

6. استفاده از شامپو، کرم، رژ لب، مگر آنکه وارد دهان شود و فرو داده شود.[13]

7. ریختن دارو در بینى، اگر نداند که به حلق مى‏رسد.[14]

8. روزه‏دارى که دندانش خونریزى دارد و ناخواسته خون به گلویش برسد، روزه‏اش صحیح است.[15]

9. بردن وسایل غیر خوراکى در دهان به هنگام روزه مانند وسایل دندانپزشکى مبطل روزه نیست.[16]

10. ترشحات چرک گلو اگر قبل از رسیدن به فضاى دهان فرو رود، مبطل نیست.[17]

11. استفاده از پماد ویتامین دار پوست موجب بطلان روزه نیست.[18]

12. اگر خون لثه درآب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نیست.[19]

13. پرسش: آیا وارد کردن دستگاه آندوسکوپى در معده براى عکسبردارى بدون آن که چیزى که مبطل روزه است همراه آن داخل معده شود روزه را باطل مى‏کند؟

پاسخ: آیه الله فاضل: مبطل نیست.[20]

آیه الله بهجت: آندوسکوپى روزه را باطل مى‏کند.[21]

14. اگر روزه دار نیت کند چیزى را که روزه را باطل مى‏کند انجام دهد، در صورتى که انجام ندهد روزه‏اش باطل نیست.[22]

پرسش: آیا قصد افطار و روزه خوردن مبطل روزه مى‏شود و قضا و کفاره دارد؟

پاسخ: نیت افطار وخوردن موجب بطلان روزه نمى‏شود ولى اگر نیت کند که روزه نباشد، روزه او باطل است و فقط قضاى آن‏روز بر او واجب مى‏شود و کفاره ندارد.[23]

پرسش: اگر درحین روزه چیزى سهواً از گلو پایین رود آیا روزه باطل است؟

پاسخ: در صورت مواظبت اگر سهواً پایین رود اشکال ندارد.[24]

15. باقى ماندن طعم و بوى بعضى از غذاها یا خمیر دندان در دهان اشکالى ندارد.[25]

16. تزریق آمپولى که به جاى دوا استعمال مى‏شود.[26]

پرسش: حکم تزریق آمپول در حال روزه ماه رمضان چیست؟

پاسخ آیه الله خامنه‏اى و بهجت: احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول مقوى و یا مغذى و هر آمپولى که در رگ تزریق مى‏شود و نیز انواع سرم‏ها خوددارى کند، لکن آمپولهاى دارویى که در عضله تزریق مى‏شود و نیز آمپول‏هایى که براى بى‏حس کردن به کار مى‏رود مانعى ندارد.[27]

آیه الله مکارم: تمام انواع تزریقات براى روزه دار اشکال دارد، مگر تزریقات موضعى مانند آمپولهایى که براى بى‏حس کردن عضو مى‏زنند.[28]

پرسش: آیا تزریق آمپول‏هایى که جهت بى حسى، کاهش درد و مانند آن به کار مى ‏رود، روزه را باطل مى‏کند؟

پاسخ: آیه الله مکارم: تمام تزریقات دارویى و تقویتى و بى حسى و واکسن هرگاه در عضله باشد براى روزه دار اشکال ندارد، ولى از تزریق در رگ مطلقاً پرهیز شود.[29]

پرسش: حکم تزریق آب مقطر در حال روزه ماه رمضان چیست؟

پاسخ: مبطل روزه است و کفاره هم دارد.[30]

پرس‏ ش: حکم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟

پاسخ: آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏اى، مکارم و وحید: بنا بر احتیاط واجب باید از تزریق سرم خوددارى کند، خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد یا جنبه دارویى و مانند آن.[31]

آیه الله بهجت: تزریق سرم روزه را باطل مى‏کند.

آیات عظام سیستانى، صافى ونورى: تزریق سرم روزه را باطل نمى‏کند خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد یا جبنه دارویى و مانند آن.[32]

آیه الله فاضل: اگر سرم جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، باید از تزریق آن خوددارى کرد ولى اگر جنبه دارویى و مانند آن داشته باشد، تزریق آن اشکال ندارد.[33]

مسأله: استعمال شیاف‏هایى که براى معالجه است اشکال ندارد.[34]

17. استفاده از اسپرى دنتولین براى باز کردن راه تنفسى که به صورت گاز و بخار به حلق مى‏رسد اشکال ندارد.[35]

آیه الله خامنه‏اى: استفاده از اسپرى براى تنگى نفس اشکال دارد و در صورتى که روزه گرفتن بدون آن ممکن نباشد یا مشقت دارد، جایز است از آن استفاده شود؛ لکن احتیاط آن است که مبطل دیگرى انجام ندهد و در صورت ممکن روزه را قضا نماید.[36]

پرسش: آیا استفاده از اسپرى خوشبو کننده در دهان، روزه را باطل مى‏کند؟

پاسخ: درصورتى‏که تنها به صورت هوا وارد دهان شود مانعى ندارد.[37]

پرسش: آیا افطار روزه استیجارى بعد از ظهر جایز است؟

پاسخ: مانعى ندارد.[38]

در ادامه بخوانید: نه چیز که روزه را باطل می کند؟

منبع: پاسخکده

پی نوشت هآ:
[1] . تحریر الوسیله، م 2، فیما یجب الامساک.
[2] . استفتائات جدید مکارم، ج 2، ص 147.
[3] . با استفاده از احکام خوردن و آشامیدن، توضیح المسائل مراجع، ج 1.
[4] . جامع المسائل فاضل، ج 2، ص 165 و 442؛ استفتائات بهجت، ج 2، ص 363، س 2871.
[5] . وسیله النجاه، ج 1، ص 308؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 325، م 1003.
[6] . توضیح المسائل مراجع، م 1580؛ توضیح المسائل وحید، م 1588.
[7] . توضیح المسائل مراجع، م 1580.
[8] . همان.
[9] . همان، م 1579.
[10] . تحریرالوسیله، فیما یجب الامساک، م 7؛ توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1580؛ استفتائات جدید، آیه الله مکارم، ج 1، ص 307، س 11.
[11] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1582؛ تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الصوم، م 17.
[12] . استفتائات امام، ج 1، ص 307، س 11.
[13] . عروه الوثقى، احکام المفطرات، فصل 4 و 5.
[14] . توضیح المسائل مراجع، م 1657؛ استفتائات جدید، آیه الله مکارم، ج 2، س 427.
[15] . پرسش‏ها وپاسخ‏هاى برگزیده، نهاد رهبرى در دانشگاه‏ها، ج 9، س 136؛ اجوبه الاستفتائات، ص 158، س 759.
[16] . استفتائات امام، ج 1، ص 306، س 9؛ استفتائات جدید، آیهالله مکارم، ج 1، ص 284، س 87.
[17] . استفتائات امام، ج 1، ص 307؛ استفتائات جدید مکارم، ج 1، ص 87، س 286.
[18] . جامع المسائل آیه الله فاضل، ج 2، ص 164، س 440.
[19] . همان، ص 159، س 763.
[20] . جامع المسائل، آیه الله فاضل، ج 1، ص 150، س 553.
[21] . استفتائات بهجت، ج 2، ص 365، س 2882.
[22] . توضیح المسائل مراجع، م 1570.
[23] . جامع المسائل، آیه الله فاضل، ج 1، ص 147، س 537.
[24] . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص 371، س 135.
[25] . استفتائات جدید مکارم، ج 2، ص 147، س 421.
[26] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 927، م 1576.
[27] . اجوبه الاستفتائات، ص 160، س 767.
[28] . استفتائات جدید، ج 2، ص 148، س 427.
[29] . احکام پزشکى، ص 209، س 552.
[30] . استفتائات بهجت، ج 2، ص 363، س 2872.
[31] . اجوبه الاستفتائات، س 767؛ استفتائات تبریزى، س 681؛ توضیح المسائل مراجع، م 1576.
[32] . جامع الاحکام صافى، ج 1، س 473.
[33] . جامع المسائل فاضل، ج 2، س 442.
[34] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 956، م 1645.
[35] . استفتائات امام، ج 1، ص 306، س 6 و 7؛ جامع المسائل آیه الله فاضل، ج 1، ص 149، س 550 و 552؛ استفتائات جدید آیه الله مکارم، ج 1، ص 87، س 285.
[36] . اجوبه الاستفتائات، آیه الله خامنه‏اى، ص 159، س 762.
[37] . استفتاء از دفتر مرجع.
[38] . عروه الوثقى، ج 2، ص 39، م 1.

دکمه بازگشت به بالا