حکم فرو بردن تمام سر در زیر آب در حال روزه

فرو بردن سر زیر آب

 فرو بردن تمام سر در زیر آب‏ در حال روزه

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها فرو بردن سر زیر آب است که در این پست قصد داریم به احکام آن در ماه رمضان بپردازم.

همچنین برای خواندن هشت چیز دیگر که روزه را باطل می کند می توانید به لینک روبرو مراجعه کنید: مبطلات روزه

آنچه روزه را باطل مى‏ کند فرو بردن تمام سر در آب است، اما شستن سر زیر شیر و زیر دوش اشکال ندارد.[1]

در موارد ذیل روزه باطل نمى ‏شود

1. فرو بردن نیمى ‏از سر در یک بار و نیم دیگر در بار دیگر.[2]

2. اگر شک کند که تمام سر زیر آب فرو رفته یا نه.[3]

3. فرو بردن تمام سر در آب‏هاى مضاف (غیرگلاب) و چیزهاى روان مانند شیر.[4]

4. اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل، سر در آب فرو ببرد، روزه و غسل او صحیح است.[5]

5. بى اختیار در آب بیفتد و آب تمام سرش را فرا گیرد، لکن بعد از توجه باید سر را از آب بیرون آورد.[6]

6. با حالت فراموشى سر را زیر آب برد و اگر در زیر آب، یادش آمد باید سر را، بیرون آورد.[7]

7. دیگرى به زور سرش را در آب فرو کند، لکن بعد از رفع اجبار باید سرش را بیرون آورد.[8]

پرسش: اگر روزه‏ دار، غسل ارتماسى به جا آورد، غسلش باطل است یا روزه اش؟

پاسخ: اگر عمداً باشد، غسل و روزه‏اش باطل است ولى اگر سهواً باشد، هر دو صحیح است.[9]

در ادامه بخوانید: نه چیز که روزه را باطل می کند؟

منبع: پاسخکده

پی نوشت ها:
[1] . توضیح المسائل مراجع، م 1608.
[2] . همان، م 1609.
[3] . همان، م 1610.
[4] . توضیح المسائل مراجع، م 1612.
[5] . همان، م 1616؛ اجوبه الاستفتائات، ج 1، س 745.
[6] . همان، م 1613 و 1615.
[7] . همان.
[8] . همان، م 1655 و 1615؛ اجوبه الاستفتائات، ج 1، س 808.
[9] . همان، م 371 و 1616.

دکمه بازگشت به بالا