بقاء بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح در ماه رمضان

غسل جنابت نکردن تا اذان صبححکم بقاء بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح‏ در ماه رمضان

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس است که در این پست قصد داریم به احکام آن در ماه رمضان بپردازم.

همچنین برای خواندن هشت چیز دیگر که روزه را باطل می کند می توانید به لینک روبرو مراجعه کنید: مبطلات روزه

مسأله: اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است عمداً تیمم نکند روزه‏اش باطل است.[1]

مسأله: کسى که جنب است اگر عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود مى‏تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است و به خاطر کوتاهى در انجام غسل فقط معصیت کرده است.[2]

مسأله: کسى که در شب ماه رمضان جنب است و مى‏داند اگر بخوابد تا صبح بیدار نمى‏شود نباید بخوابد و چنانچه بخوابد تا صبح بیدار نشود روزه‏اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب مى‏شود.[3]

مسأله: اگر جنب در شب ماه رمضان با علم یا احتمال به بیدار شدن پیش از اذان صبح و با تصمیم به غسل کردن بعد از خواب، بخوابد و خواب بماند، روزه‏اش صحیح است.[4]

مسأله: اگر روزه‏ دار در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و پس از چند روز یادش بیاید باید روزه آن چند روز را قضا نماید.[5]

پرسش: کسى که باید غسل حیض یا جنابت انجام دهد در شب قبل از شروع ماه مبارک، غسل را انجام داده و چند روز از ماه رمضان را نماز خوانده و روزه گرفته وبعد از چند روز متوجه مى‏شودکه غسل او صحیح نبوده است (مثلًا مانعى براى رسیدن آب به بدن وجود داشته) تکلیف این شخص براى نمازها و روزه‏هاى انجام شده چیست؟

پاسخ: در صورتى که یقین دارد مانع از قبل وجود داشته و احتمال نمى‏ دهد بعداً پیدا شده باید نمازها را قضا کند ولى روزه او قضا ندارد.

مسأله: کسى که در شب ماه رمضان براى غسل و تیمم وقت ندارد و خود را جنب کند. در این صورت قضا و کفاره بر او واجب است، و اگر تنها براى تیمم وقت داشته باشد و خود را جنب کند، و تیمم نماید، روزه‏اش باطل نیست ولى گنهکار است.[6]

مسأله: اگر به گمان این که به اندازه غسل وقت دارد زمینه غسل جنابت را فراهم نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، سپس تیمم کند، روزه‏اش صحیح است.[7]

مسأله: اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم است، هرچند پیش از اذان محتلم شده باشد، روزه ‏اش صحیح است.[8]

مسأله: اگر روزه دار در روز، بى‏ اختیار جنب شود روزه‏اش باطل نمى ‏شود و واجب نیست فوراً غسل کند.[9]

پرسش: روزه کسى که قبل از اذان صبح به جاى غسل تیمم کرده چه حکمى دارد؟

پاسخ: چنانچه تیمم را در آخر وقت انجام داده که امکان غسل قبل از اذان براى او نبوده است روزه او صحیح است.[14] و چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، با تیمم روزه‏اش صحیح است ولى‏معصیت کرده.[15]

پرسش: اگر روزه دار در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و پس از چند روز یادش بیاید چه وظیفه‏اى دارد؟

پاسخ: باید روزه آن چند روز را قضا نماید.[16]

پرسش: فرق بقاء بر جنابت و سایر مفطرات چیست؟

پاسخ: بقاء برجنابت در هر صورت ولو با فراموشى، مبطل روزه است بر خلاف سایر مفطرات.

پرسش: شخص جنب که در ماه رمضان قبل از اذان صبح به آب دسترسى ندارد وظیفه‏اش چیست؟

پاسخ: اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسى ندارد تیمم بدل از غسل کند و روزه او صحیح است. و در صورت دسترسى به آب براى نماز صبح باید غسل کند و در غیر این صورت با همان تیمم نماز صبح خود را بخواند.[17]

پرسش: شخصى در ماه رمضان پیش از اذان صبح محتلم شده و اگر بخواهد غسل کند وقت براى خوردن سحرى باقى نمى‏ماند، تکلیف او چیست؟

پاسخ: اگر مى‏تواند بدون خوردن سحرى روزه بگیرد باید غسل کند و اگر بدون آن نمى‏تواند روزه بگیرد و خوف ضرر دارد، سحرى بخورد و پیش از اذان تیمم کند.[18]

مسأله: کسى که مى‏خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگرچه از روى عمد نباشد روزه او باطل است.[19]

مسأله: اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضاى آن را بگیرد باید تیمم نمایدو روزه‏اش صحیح‏است و اگربخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذرى بگیرد اگرچه بدون تیمم هم روزه‏اش صحیح است ولى احتیاط مستحب آن است که تیمم کند.[20]

مسأله: اگر زن در حال نذر روزه معین، حیض شود باید افطار کند و بعد از پاک شدن، آن را قضا نماید.[21]

مسأله: کسى‏که مدتى غسل‏هاى خود را نادرست انجام داده، روزه‏هاى او قضا ندارد.[22]

مسأله: اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید، باید روزه هر چند روزى را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید.[23]

مسأله: اگر در روزه واجب معین، مثل نذر معین، روزه واجب موسع و روزه مستحبى غسل جنابت را فراموش کرد، روزه‏اش صحیح است.[24]

تمام اقسام روزه درحال فراموشى غسل حیض ‏و نفاس صحیح است.[25]

مسأله: اگر روزه‏ دار، در روز محتلم‏ شود، واجب نیست فوراً غسل کند.[26]

در ادامه بخوانید: نه چیز که روزه را باطل می کند؟

منبع: پاسخکده
پی نوشت ها:
[1] . توضیح المسائل مراجع، م 1619.
[2] . همان، م 1621؛ تحریرالوسیله، ج 1، بقا بر جنابت.
[3] . همان، م 1625.
[4] . همان، م 1627.
[5] . همان، م 1622.
[6] . توضیح المسائل مراجع، م 1623.
[7] . همان، م 1624؛ وسیله النجاه، ج 1، ص 303، م 1090.
[8] . همان، م 1633.
[9] . همان، ج 1، ص 950، م 1632 و 1633.
[10] . پرسش‏ها و پاسخ‏هاى برگزیده، نهاد رهبرى در دانشگاه‏ها، ص 133، س 371؛ استفتائات جدید تبریزى، ص 143، س 684؛ استفتائات بهجت، ج 2، ص 354، س 2840.
[11] . تحریرالوسیله، م 18، فیما یجب الامساک عنه؛ توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 959، م 1653.
[12] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 952، م 1636.
[13] . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص 377، س 151.
[14] . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص 378، س 152.
[15] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 944، م 1621.
[16] . پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص 371، س 132.
[17] . توضیح المسائل مراجع، م 726.
[18] . جامع المسائل فاضل، ج 1، س 546؛ استفتائات تبریزى، س 680.
[19] . توضیح المسائل مراجع، م 1634.
[20] . همان، م 1638.
[21] . همان، م 2657؛ اجوبه الاستفتائات، ج 1، ش 835.
[22] . استفتائات امام خمینى( ره)، ج 1، ص 336، س 101.
[23] . توضیح المسائل مراجع، م 1622.
[24] . اجوبه الاستفتائات، ج 1، ش 794.
[25] . توضیح المسائل مراجع، م 1641؛ آیات عظام مکارم و بهجت فرموده اند: باید روزه ها را قضا کند( پرسش و پاسخ هاى دانشجویى روزه، ص 72).
[26] . توضیح المسائل مراجع، ص 950، م 1632.

دکمه بازگشت به بالا