حکم رساندن غبار غلیظ به حلق در حال روزه

حکم رساندن غبار غلیظ به حلق در حال روزه

رساندن غبار غلیظ به حلق‏ در حال روزه

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها رساندن غبار به حلق است که در این پست قصد داریم به احکام آن در ماه رمضان بپردازم.
همچنین برای خواندن هشت چیز دیگر که روزه را باطل می کند می توانید به لینک روبرو مراجعه کنید: مبطلات روزه

در موارد ذیل روزه باطل مى‏ شود

1. غبار، غلیظ باشد و رساندن آن عمدى باشد، خواه چیزى باشد که خوردن آن حلال است مانند آرد و یا غبار چیزى باشد که خوردن آن حرام است، مانند خاک.[1]

آیه الله خامنه ‏اى: فرو بردن غبار هنگام روزه، موجب باطل شدن آن است، ولى مجرد داخل شدن غبار در دهان و بینى، بدون رسیدن به حلق روزه را باطل نمى‏کند.[2]

2. به حلق رساندن غبار غلیظى که از باد یا جارو کردن برخیزد و روزه‏دار با توجه به اهمیت و دانستن مسأله مواظبت نکند.[3]

3. به حلق رساندن دود سیگار، تنباکو و مانند اینها بنا بر احتیاط واجب.[4]

4. با خیال این که غبار، به حلق نمى ‏رسد، غبار در فضاى دهان جمع شود، سپس شخص با اختیار آن را فرو برد.[5]

در موارد ذیل روزه باطل نمى ‏شود

1. در صورت فراموشى و غفلت از روزه دار بودن، غبار و مانند آن به حلق برسد.[6]

2. به صورت اجبارى که موجب بى اختیار شدن شخص است، غبار به حلق برسد.[7]

3. با یقین به این که غبار یا دود به حلق نمى‏رسد، مواظبت نکند و داخل حلق شود.[8]

پرسش: گاهى انسان روزه دار در کنار وسیله نقلیه قرار مى‏گیرد و دود آن به حلق او مى‏رسد، آیا روزه‏اش باطل مى‏شود؟

پاسخ: اگر با این اعتقاد که دود غلیظ به حلقش نمى‏رسد در کنار وسیله نقلیه بایستد و به طور اتفاقى دود به حلقش برسد روزه‏اش صحیح است.[9]

4. رساندن بخار غلیظ به حلق، مگر این که در دهان به صورت آب درآید و فرو دهد.[10]

پرسش: تنفس بخار آب در حمام، براى روزه دار چه حکمى دارد؟

پاسخ: بخار آب حمام، روزه را باطل نمى‏کند.[11]

پرسش: این‏جانب براى تنفس ازوسیله‏اى استفاده‏مى‏کنم که به صورت بخار به حلقم مى‏رسد، آیا روزه ام صحیح است؟

پاسخ: در فرض سؤال که ناچار از استعمال آن هستید، روزه صحیح است.[12]

پرسش: گاز اکسیژن که براى تنفس مصنوعى وارد ریه مى‏شود، آیا روزه را باطل مى‏کند؟

پاسخ: باطل نمى‏کند.[13]

در ادامه بخوانید: نه چیز که روزه را باطل می کند؟

منبع: پاسخکده

پی نوشت ها:
[1] . توضیح المسائل مراجع، م 1603.
[2] . اجوبه الاستفتائات، ج 1، ش 811.
[3] . توضیح المسائل مراجع، م 1604.
[4] . همان، م 1605.
[5] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 260.
[6] . توضیح المسائل مراجع، م 1607.
[7] . همان، م 1607.
[8] . همان، م 1606.
[9] . تعلیقات على العروه، ج 2، المفطرات، السادس؛ توضیح المسائل مراجع، م 1605.
[10] . توضیح المسائل مراجع، م 1605.
[11] . همان، م 1605.
[12] . جامع المسائل فاضل، ج 1، س 552.
[13] . استفتائات بهجت، ج 2، ص 364، س 2877.

دکمه بازگشت به بالا