آیا خودارضایی یا استمناء روزه را باطل می کند؟

آیا خودارضایی یا استمناء روزه را باطل می کند؟

حکم خودارضایی و استمناء در حال روزه

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها خودارضایی و استمناء است که در این پست قصد داریم به احکام آن در ماه رمضان بپردازم.
همچنین برای خواندن هشت چیز دیگر که روزه را باطل می کند می توانید به لینک روبرو مراجعه کنید: مبطلات روزه

مسأله: استمناء یعنى انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید.[1]

استمناء در موارد ذیل مبطل روزه است‏

الف) اگر با خود کارى کند که منى با اختیار از او بیرون آید.

ب) اگر با خود کارى کند که منى بى اختیار از او بیرون آید.

آیه الله بهجت: در صورتى که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار، منى بى اختیار خارج خواهد شد.

آیه الله خامنه اى: اگر روزه دار در ماه رمضان به منظره شهوت انگیز نگاه کند و جنب گردد، روزه‏اش باطل است، چه بداند که با نگاه کردن منى از او خارج مى‏گردد یا عادت او این باشد که در چنین حالتى منى از او خارج مى‏شود.[2]

ج) بدون قصد بیرون آمدن منى با همسر خود بازى و شوخى کند که طبق عادت او، منى خارج مى‏شود و منى هم خارج شود.[3]

آیه الله خامنه اى: اگر روزه دار با همسر خود بازى و شوخى کند و موجب خروج منى نگردد، روزه باطل نمى‏شود و اگر موجب انزال منى گردد جایز نیست و روزه باطل مى‏شود.[4]

جنابت در موارد ذیل روزه را باطل نمی کند:

الف) بى‏ اختیار در حال خواب یا بیدارى منى از روزه دار بیرون آید.[5]

ب) بداند که اگر در روز بخوابد محتلم مى‏شود و بخوابد و محتلم شود.

ج) در حال بیرون آمدن منى، از خواب بیدار شود و از بیرون آمدن جلوگیرى نکند.[6]

د) بعد ازاحتلام و پیش از غسل، با بول یا استبراء باقیمانده منى بیرون آید.[7]

ه) با قصد بیرون آمدن منى، کارى بکند، ولى منى خارج نشود.[8]

آیات عظام مکارم، نورى: روزه باطل مى‏شود.

آیات عظام تبریزى: باید روزه را تمام کند و قضا هم بگیرد.

آیه الله سیستانى: اگر دو مرتبه، نیتِ روزه نکند روزه باطل است و اگر نیت کند، بنا بر احتیاط لازم باید روزه را تمام و قضا کند.

آیه الله صافى: با علم به باطل شدن روزه، در این صورت روزه‏اش باطل است و باید قضا کند و اگر منى بیرون آید، کفاره نیز واجب است و در هر دو صورت در ماه رمضان، در بقیه روز باید امساک کند.

آیه الله زنجانى: روزه‏اش باطل مى‏شود، هرچند از تصمیمش برگردد و کارى هم نکند.[9]

آیه الله وحید: با علم به باطل شدن روزه در این فرض، روزه‏اش باطل است و قضا دارد و بنا بر احتیاط واجب بقیه روز را امساک کند.[10]

و) بدون قصد بیرون آمدن منى با کسى بازى و شوخى کند و عادت به خروج منى دراین وضعیت نداشته باشد، هرچند به صورت اتفاقى منى از او خارج شود.[11]

آیه الله خامنه‏اى: اگر بدون قصد لذت و ریبه با زنى گفتگو کند و بى‏اختیار منى از او خارج گردد، در صورتى که عادت وى خارج شدن منى در چنین وضعیتى نباشد، روزه او باطل نمى‏گردد.[12]

آیات عظام صافى، فاضل، وحید، تبریزى، سیستانى و زنجانى: اگر اطمینان دارد که منى از او خارج نمى‏شود، روزه‏اش صحیح است و اگر اطمینان ندارد و منى خارج شود، روزه‏اش باطل است.

مسأله: کسى که نمى‏دانسته استمناء، یک گناه کبیره است و روزه را باطل مى‏کند و آن را انجام داده، درصورتى‏که جاهل قاصر باشد، روزه‏اش باطل نمى‏شود، ولى اگر احتمال حرمت آن را مى‏داده و سؤال نکرده، هرچند نداند، آن عمل مبطل روزه است و درماه رمضان این کار را کرده، باید کفاره جمع بدهد.[13]

در ادامه بخوانید: نه چیز که روزه را باطل می کند؟

منبع: پاسخکده

پی نوشت ها:
[1] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 932، م 1588 و 1589.
[2] . اجوبه الاستفتائات، ج 1، س 805.
[3] . تحریرالوسیله، بحث صوم، م 2 ش 4؛ توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1595.
[4] . اجوبه الاستفتائات، ج 1، ش 781.
[5] . توضیح المسائل مراجع، م 1589.
[6] . همان، م 1591.
[7] . همان، م 1592.
[8] . همان، م 1594.
[9] . توضیح المسائل مراجع، م 1606.
[10] . همان، م 1602.
[11] . همان، م 1595.
[12] . اجوبه الاستفتائات، ج 1، ش 797.
[13] . جامع المسائل صافى، س 476.

دکمه بازگشت به بالا