آیا نزدیکی روزه را باطل می کند؟

آیا نزدیکی روزه را باطل می کند؟

حکم نزدیکی در حال روزه و در ماه رمضان

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها نزدیکی و جماع است که در این پست قصد داریم به احکام آن در ماه رمضان بپردازم.
همچنین برای خواندن هشت چیز دیگر که روزه را باطل می کند می توانید به لینک روبرو مراجعه کنید: مبطلات روزه

مسأله: جماع  یا نزدیکی روزه را باطل مى‏ کند، اگرچه فقط به مقدار ختنه ‏گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید.[1]

مسأله: اگر فراموش‏ کند که روزه است و جماع نماید یا او را به جماع مجبور نمایند به‏طورى‏که از اختیار او خارج باشد روزه او باطل نمى‏شود، ولى چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه او باطل است.[2]

مسأله: اگر روزه‏ دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هرکدام یک کفاره واجب مى‏شود.[3]

مسأله: اگر روزه‏ دار در ماه رمضان، با زن خود که روزه‏دار است جماع کند، چنانچه به‏طورى زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیارى نداشته باشد و در بین جماع، زن راضى شود باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد.[4]

در ادامه بخوانید: نه چیز که روزه را باطل می کند؟

منبع: پاسخکده

پی نوشت ها:
[1] . توضیح المسائل مراجع، م 1584.
[2] . همان، م 1587.
[3] . همان، م 1678.
[4] . همان، م 1680.

دکمه بازگشت به بالا