اماله کردن چیست؟ آیا اماله (تنقیه) کردن روزه را باطل می کند؟

اماله کردن چیست؟

اماله کردن چیست؟

اماله یا همان تنقیه در پزشکى مخصوصا در طب قدیم براى معالجه بعضى بیمارى‏ها مانند یبوست‏هاى مزمن انجام مى‏گرفته یعنى داروى ملین را از طریق مخرج وارد شکم مى‏کردند و این کار براى شخص روزه‏دار موجب باطل شدن روزه مى‏شود و فرق نمى‏کند که براى معالجه یا جهات دیگر باشد، البته اماله با چیز روان و مایع موجب بطلان روزه می شود.

حکم اماله کردن با چیز روان در حال روزه

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها اماله کردن با چیز روان  است که در این پست قصد داریم به احکام آن در ماه رمضان بپردازم.
همچنین برای خواندن هشت چیز دیگر که روزه را باطل می کند می توانید به لینک روبرو مراجعه کنید: مبطلات روزه

مسأله 1645- اماله کردن با چیزهای روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند1، ولی استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد2 و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای کیف کردن است مثل شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجری است خودداری نمایند.

1- خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی، وحید: [پایان مسأله]

بهجت: بنابرأظهر.[پایان مسأله]

مظاهری: اما اگر از روی  فراموشی یا ندانستن مسأله باشد روزه باطل نمی شود و استعمال شیاف هایی که برای معالجه است مطلقا اشکال ندارد.

2- اراکی، نوری: [پایان مسأله]

فاضل: استعمال شیافهای غیر روان که برای معالجه است اشکال ندارد و احتیاط مستحب است که از استعمال آنها نیز خودداری کند و احتیاط مستحب آن است که از چیزی که جامد و مایع بودن آن مشکوک است اجتناب کند.

مکارم:  و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیاف هایی که برای تغذیه است خودداری شود.

*****

سبحانی: مسأله-  تنقیه با چیز روان  اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد بنابراحتیاط واجب روزه را باطل می کند ولی استعمال شیاف هایی که برای معالجه است اشکال ندارد.

در ادامه بخوانید: نه چیز که روزه را باطل می کند؟

منبع: پاسخکده برگرفته از رساله 13 مرجع

دکمه بازگشت به بالا