حکم مسافرت روزه دار قبل از اذان ظهر در ماه رمضان

پرسش: کسی که روزه است و قصد دارد در ماه مبارک رمضان قبل از اذان ظهر به مسافرت رود حکم روزه او چیست؟ آیا روزه اش باطل می شود؟

مسافرت روزه دار قبل از اذان ظهر

کسی که روزه است اگر بعد از اذان ظهر سفر کند روزه او صحیح است اما مسافرت قبل از ظهر به نظر اکثر قریب به اتفاق مراجع اگر کسی که روزه است و قصد سفر قبل از اذان ظهر را دارد روزه اش باطل می شود،  البته باید به این نکته توجه کرد که شخص روزه دار با وجود اینکه می داند میخواهد به سفر برود و روزه اش باطل می شود ولی حق ندارد قبل از حد ترخص شرعی روزه اش را بخورد.

همچنین بخوانید: حد ترخص چیست؟ و چند کیلومتر است؟

نظر مراجع تقلید در مورد مسافرت روزه دار قبل از اذان ظهر

همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى): اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزه‏اش باطل است؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمى‏تواند روزه را بخورد.[1]

آیت اللَّه سیستانى: اگر پیش از ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب باید روزه‏اش را افطار کند؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمى‏تواند روزه را بخورد.[2]

آیت اللَّه تبریزى: اگر از سر شب تصمیم بر سفر داشته و پیش از ظهر مسافرت کند، روزه‏اش باطل است؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمى‏تواند روزه را بخورد و اگر پیش از ظهر تصمیم بر مسافرت گرفته، بنابر احتیاط واجب باید روزه بگیرد.[3]
در ادامه بخوانید: اگر کسى در ماه رمضان مسافرت کرده، آیا علاوه بر قضا، باید کفّاره هم بدهد؟
____________________________________________
منابع:
[1] . توضیح‏المسائل مراجع، م 1721؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1729؛ دفتر: خامنه‏ اى.
[2] . سیستانى، توضیح‏المسائل مراجع، م 1721.
[3] . تبریزى، توضیح‏المسائل مراجع، م 1721.

دکمه بازگشت به بالا