حد ترخص چیست؟ حد ترخص چند کیلومتر است؟

برای خیلی از افراد سوال است که حد ترخص چیست و اینکه چند کیلومتر است؟ و احکام مربوط به حد ترخص چیست؟ که ما در این پست می خواهیم به بررسی دقیق حد ترخص بپردازیم و همچنین احکام مربوط به آن که در نماز و روزه مسافر تاثیر را دارد و خیلی هم کاربردی و مورد نیاز است را بررسی کنیم، پس تا پایان مقاله را مطالعه بفرمایید.

حد ترخص

حد ترخص چیست؟

کسی که قصد مسافرت و طی مسافت شرعی ( بنابر احتیاط تقریبا 22/5 کلیومتر) را دارد اگر بجای برسد که دیگر صدای اذان شهر یا روستای خود معلوم نباشد یا دیگر دیوار و خانه های شهر یا روستا دقیق معلوم نباشد در چنین مسافتی حد ترخص می گویند که احکامی دارد که در ادامه خدمت شما ارائه می شود.

حد ترخص چند کیلومتر است؟

حد ترخص فاصله حدود 1350 متری بعد از آخرین خانه های شهر یا روستا است یعنی فاصله ای که اذان شنیده نمی شود یا در و دیوار شهر مشخصا رویت نمی گردد.(محل نصب تابلوی حد ترخص)

احکام حد ترخص

وقتی انسان مسافر از حد ترخص وطن عبور کرد ، نمازش شکسته می شود و اگر قبل از ظهر باشد نمی تواند قصد روزه داشته باشد بنابراین :

  • کسانی که از وطن خود بیرون می روند ولی می خواهند تا کمتر از مسافت شرعی (22/5 کیلومتر) بروند نمازشان شکسته نیست و روزه آنها صحیح است.
  • مسافری که بعد از ظهر از حد ترخص وطن عبور کند ، روزه اش صحیح است و اشکالی پیدا نمی کند.
  • وقتی افراد از سفر به سوی وطن حرکت می کنند موقعی که به حد ترخص وطن رسیدند اگر خواستند نماز بخوانند باید نمازشان را کامل بخوانند. (مقلدین آیت الله سیستانی شکسته بخوانند تا به خود وطن برسند )
  • کسانی که می خواهند مسافر شوند تا روزه نگیرند وقتی به قصد رفتن تا مسافت شرعی (22/5 کیلومتر) از وطن خود بیرون رفتند و از حد ترخص گذشتند اگر قبل از ظهر باشد می توانند روزه خود را  افطار کنند و بعد از ماه رمضان قضای آنرا بگیرند، بشرط اینکه مسیر را ادامه دهند تا 22/5 کیلومتر، وگرنه اگر تصمیم ندارند که تا 22/5 کیلومتر بروند ، اگر روزه خود را افطار کنند علاوه بر قضا کفاره هم باید بدهند.
  • وقتی فرد مسافر به سمت وطن حرکت می کند تا روزه ماه رمضان را بگیرد باید قبل از ظهر شرعی به وطن خود برسد ، یعنی برسد به اولین خانه شهر یا روستای وطن خود. بنابراین اگر اذان ظهر بشود و هنوز به خود وطن نرسیده باشد ، هرچند به حد ترخص وطن رسیده است ، روزه آن روز او صحیح نمی باشد.
  • احکام بالا مربوط به رانندگان و کسانی که نمازشان در سفر کامل است را نمی شود.

مسا فت شرعی ، بنابر احتیاط  22/5 کیلومتر می باشد. منظور 22/5 کیلومتر رفت و 22/5 کیلومتر برگشت، که مجموعاً 45 کیلومتر می شود برای کسی که از وطن به سفر می رود. وگرنه اگر از یک وطن خود به وطن دیگر می رود وفاصله آن دو، کمتر از 45 کیلومتر است، مسافر محسوب نمی شود و نمازش کامل است.

دکمه بازگشت به بالا